Fiziksel aktivite yokluğu genel bir sağlık problemi olarak düşünülmektedir. Fiziksel aktivite yokluğu, haftada 150 dakikadan az yapılan aktivite seviyesi olarak tanımlanmıştır. Sağlığa yararlı olabilecek minimum aktivite düzeyinin her gün en az 30 dakikalık orta şiddetli aktivite veya şiddetli aktivite olduğu bildirilmiştir. Fiziksel aktivite yokluğu koroner arter hastalığı, tip II diabetes mellitus, hipertansiyon, iskemik inme, kolon kanseri, meme kanseri, depresyon ve osteoporoz ve diğer kronik hastalılar için de önemli bir risk faktörüdür.

Diğer yandan, düzenli egzersiz ve düzenli bir aktif yaşam şekli gerçekten yararlı bulunmaktadır. Yararlı denildiği zaman; kuvvet ve esnekliğin, dengenin ve aerobik kapasite gibi fonksiyonel performansın diğer ölçümlerinin geliştirilmesi, kırık riskinin azalması ve genel iyi olma halinin arttırılması düşünülmektedir. Fiziksel Aktivite: Bazal seviyenin üstünde enerji harcamasını arttıran, iskelet kaslarının kontraksiyonu ile oluşan vücut hareketleri olarak tanımlanır. Diğer bir deyişle, enerji harcamasını arttıran tüm aktiviteler fiziksel aktivite olarak bilinir. Bu kavram ne kadar geniş kas kütlesi yer alırsa, o kadar çok enerji harcaması demektir. Genellikle toplam enerji harcaması üç bileşenden oluşur. Bunlar, dinlenme metabolik hızı, besin alımıyla artan enerji harcaması, fiziksel aktivite veya kassal aktivite ile oluşan enerji harcamasıdır. Dinlenme metabolik hızı en temel bileşendir. Dinlenme anında solunum ve dolaşımı da içeren fonksiyonlar için istemsiz kas kontraksiyonunun ve vücut ısısının sürdürülmesinde gerekli enerji miktarıdır. Besin alımıyla artan enerji harcaması (total enerji harcamasının %10’u), besinlerin sindirimi ve boşaltım için gereklidir. Bununla birlikte, fiziksel aktivite veya kassal aktivite nedeniyle enerji harcaması kişilerarası farklılığın en önemli kaynağıdır. Bu da toplam enerjisi harcamasının %20 – 30’udur. Açıktır ki, fiziksel aktivite ile ilişkili enerji harcamasına katkıda bulunan değişik seviyede aktiviteler vardır. Fiziksel aktivite tip, şiddet ve amacı da içeren birçok yolla sınırlandırılabilir. Çünkü kas kontraksiyonunun hem mekanik hem de metabolik özelikleri vardır. Mekanik veya metabolik özelliklerle ilgili sınıflamalardan biri seçilir.

Sizde Yorum Yazın

  • Alexa