Fazla kilolu olmak sağlık için önemli bir risktir. Kişinin şişman olduğunu doğrulamak için bazı ölçümlerin yapılması gerekir. Bunun için 2 yöntem kullanılmaktadır.

1) Vücuttaki yağın doğrudan ölçümü,
2) Vücuttaki yağın dolaylı ölçümü.

1) Vücuttaki yağın doğrudan ölçümü:

a) Sualtı tartımı ile vücut yoğunluğunun hesaplanması (altın standart olarak kabul edilmekte, ancak çocuklarda kullanımı zor),
b) Toplam vücut suyunun izotop dilüsyonu ile saptanması,
c) Toplam vücut potasyumunun ölçülmesi,

d) Nötron aktivasyonu,
e) Vücudun biyoelektriksel iletkenliğinin saptanması,
f) Bilgisayarlı tomografi (BT),
g) Magnetik rezonans görüntüleme (MR),
e) Dual enerji x-ray absorpsiyometri (DEXA) yöntemleri ile yapılabilir.

2) Vücuttaki yağın dolaylı ölçümü: Burada antropometrik ölçümlerden faydalanılarak dolaylı olarak vücut yağı hakkında bilgi sahibi olunur.
a) VKİ hesaplanması,
b) Rölatif ağırlığın ölçümü,
c) Cilt kıvrım kalınlığı ölçümü bu amaçla kullanılabilir.

Vücut Kitle İndeksi: Ölçülen ağırlığın (kg), boyun (m) karesine oranıdır. Kolay ölçülmesi, çocuklarda ve erişkinde vücut yağıyla ve şişmanlığın ikincil sorunları olan kan basıncı, kan yağları ve kan lipoproteinleri ve uzun dönem ölümcül sonuçlarıyla uyumluluk göstermesi nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Çocuklarda Vücut Kitle İndeksi’nin yaş ve cinsiyete göre değerleri belirlenmiş olup 95. persentil üzerinde kalanlar ‘‘şişman’’ olarak tanımlanırlar.

Rölatif ağırlık: Ölçülen ağırlığın ideal ağırlığa oranlanması ile hesaplanır. Rölatif ağırlığın %120’nin üzerinde olması “şişman” olarak tanımlanmaktadır.

Cilt altı yağ kalınlığı ölçümü: Biseps, triseps, subskapular, suprailiyak bölgelerden “kaliper” adı verilen ölçüm cihazları ile yapılmaktadır. Yaygın olarak kullanılanı, triseps cilt kıvrım kalınlığının ölçümüdür.

Sizde Yorum Yazın

  • Alexa